Váš prohlížeč bohužel není podporován…
Podporovány jsou aktuální verze Chrome, Firefox, Internet Explorer a Safari na desktopu a stejně tak Safari na iPadu
green.progroup.ag
Navštivte také www.progroup.ag

Progroup – Green Hightech

Spustit film

Scroll down

Naše města se rozrůstají

Urbanizace

vyžaduje stále více energie

Spotřebováváme

cenné zdroje surovin

a zvyšujeme zatížení CO2

Intenzívně

drancujeme přírodu

– na trvalé následky se zapomnělo

Automobily, letadla, lodě:

Naše mobilita

uvolňuje enormní množství CO2

Naše životní prostředí trpí:

Industrializace

postupuje razantně vpřed

Polární ledová pokrývka taje

Hladina moří stoupá

Obydlené oblasti jsou v nebezpečí

Změny klimatu provází

stále extrémnější

povětrnostní jevy

Povodně a

a záplavy

nám berou cennou kulturní krajinu

Bude zapotřebí počítat

s enormními ekonomickými

škodami a náklady

Vznikají

sociálně zaostávající oblasti

a dochází k stěhování národů

Následky:

Zmenšující se biosféry

a klimatické deformace

Ty ale nemáme,

a proto Progroup jedná

A sice již dnes

A sice již dnes

pět zeměkoulí

abychom mohli takto žít dále

Budoucnost přinese s

globálně rostoucí poptávkou

vyšší ceny sběrového papíru

Vývoj cen sběrového papíru (Zdroj: EUWID):
Nepravidelné kolísání při celkově stoupajícím trendu

Wertstoffe
im Kreislauf

Naše zdroje jsou

cenné

a celosvětově žádané

Máme pouze tuto Zemi

Lepší bilance CO2

nám zajistí budoucnost

U emisí CO2 jsou průmyslové země na špičce.
Rozvojové země ale rapidně dohánějí.

Nejedovatý – ale nebezpečný

CO2 v běžném životě

Kde můžeme dnes všichni dosáhnout snížení emisí CO2?

CO2 je bezbarvý všudypřítomný plyn. Vydechujeme ho, stejně jako všechny živé organismy. Rostliny jej přijímají zpět a potřebují ho ke svému životu. Do té míry by cirkulace CO2 nebyla problémem – pokud by naše civilizace neprodukovala dodatečně vysoká množství CO2. Stále více rostoucí koncentrace CO2 v zemské atmosféře podporuje tzv. skleníkový efekt – země a nejspodnější vrstva atmosféry se ohřívají. Snížení emisí o každý gram CO2, kterého můžeme dosáhnout, je cenným příspěvkem pro budoucnost obyvatel země. Proto uvádíme několik příkladů – pro zamyšlení. A pro jednání.

Frankfurt – New York a zpět:

„Každé místo k sezení“

2200 kg CO2

Dny dovolené s těžkým zavazadlem, plným CO2: Let tam a zpět Frankfurt – New York: 470 kg CO2 na cestujícího. Za jeden let s 90 cestujícími bychom mohli se stejným množstvím emisí CO2 vyrobit cca 230 tun papírů Next Fibre®. (Zdroj: www.pcf-projekt.de)

Mytí vlasů šampónem:

„Přírodní vlna“

s denním množstvím 290 g CO2

Cena za pěkné vlasy: Mytí vlasů vodou o teplotě cca 40 °C: cca 290 g CO2 na jedno umytí. Denní krása nás obdaruje stejným množstvím CO2 jako výroba o něco více než 1 kg vlnité lepenky Next Board®. (Zdroj: www.pcf-projekt.de)

Denní podnět k zamyšlení:

„Kávová sedlina“

1 šálek kávy 59,12 g CO2

Obvyklý start do pracovního dne: Šálek kávy: 59,12 g CO2. Celoroční „povzbuzení“ produkuje tolik CO2, jako se zamezí při použití 388 kg vlnité lepenky Next Board®. (Zdroj: www.pcf-projekt.de)

500 g ranných jahod ze Spanelska v PET misce

„Díkůvzdání“

zatížení 441,8 g CO2

Skleníkový efekt ze skleníku: 500 g ranných jahod ze Spanelska v PET misce: 441,8 g CO2. 6,25 m2 papíru Next Fibre® s plošnou hmotností 80 g váží naprosto stejně, produkuje ale pouze cca 92 g CO2. (Zdroj: www.pcf-projekt.de)

6.430 g CO2 na kg hovězího masa

„Na jídelním lístku“

s přísadami

Šťavnatý požitek, šťavnaté hodnoty CO2: Hovězí maso 6 430 g CO2 na kg masa, vysoké zatížení z kuchyňské pánve. Není sice k jídlu: Vlnitá lepenka Next Board® produkuje pouze 308 g CO2 na kg materiálu. (Zdroj: www.umweltbewusst-heizen.de)

Tisková zpráva pro telefonní operátory:

„Nouzové volání“

Zatížení 89,55 kg CO2

Zatížení emisemi CO2 za stálý kontakt: Kompletní paket telefonního operátora s internetovým přístupem, 12 měsíců: 89,55 kg CO2. Pro stejnou protihodnotu emisí CO2 lze vyrobit půl tuny papírů Next Fibre®. (Zdroj: www.pcf-projekt.de)

Product Carbon
Footprint

Náš závazek:

Roadmap 2050

Méně emisí CO2

Jsme na cestě

Green Hightech

Naše investice do budoucnosti

Odpověď společnosti Progroup: S vysokými investicemi a důslednou dlouholetou vývojovou prací jsme k tématům vlnitá lepenka a obaly z vlnité lepenky přistoupili zcela novým způsobem. Naše ambiciózní koncepce „Green Hightech“ zaručuje řadu produktů příští generace: surové papíry pro výrobu vlnité lepenky Next Fibre®, vlnitou lepenku Next Board® a z ní vyráběné obaly Next Box®, které pro Vaše úlohy vyrábějí naši zkušení partneři – výrobci obalů v Evropě. Tím máte možnost zajištění pozitivní bilance emisí CO2 Vašeho podniku a prokázání, že trvale udržitelný rozvoj není pro Váš podnik prázdným pojmem.

Next Box® ist
Green Hightech

Méně suroviny

Produkty Next Generation

Nižší emise CO2

Next Fibre®

o 52 % méně CO2

nižší vsázka zdrojových surovin

Hospodárně vyráběné

lehké Hightech papíry Next Fibre®

s FSC certifikátem* v provedení 60 g, 70 g, 80 g
*FSC® C106924

Začátek papírů Next Fibre®: V roce 2006 dostala konečnou podobu koncepce papírenského stroje Propapier PM 2 v Eisen­hütten­stadtu. Efektivní výroba kvalitativně vysoce jakostních, lehkých surových papírů pro výrobu vlnité lepenky se stala realitou.

Dnes: S papíry Next Fibre® je k dispozici kompletní program papírů, jejichž výroba ušetří životnímu prostředí v průměru 52 % emisí CO2 – při srovnání s aktuálními a na trhu obvyklými surovými papíry pro výrobu vlnité lepenky.

Dodatečně mohou papíry Next Fibre® snížit emise CO2 až o 24 % při přepravě. Více metrů v roli znamená méně jízd nákladních automobilů.

Díky šetrné úpravě vlákniny v bubnu, celosvětově jedinečné koncepci stroje a také chemickým přísadám dle různých receptur se staly skutečností papíry, šetřící cenné zdroje.

Program Next Fibre® je cenným příspěvkem k ochraně životního prostředí. Výroba a doprava jedné tuny papírů Next Fibre® ušetří životnímu prostředí stejné množství CO2, jako by bylo schopno zlikvidovat cca 17 m2 lesa.

Surové papíry pro výrobu vlnité lepenky Next Fibre® jsou základem pro vývoj našich vysoce odolných vlnitých lepenek značky Next Board®.

papírů
Next Generation

O 15 % nižší zatížení emisemi CO2

Vlnitá lepenka

je nyní zelená!

Next Board® – produkt

se zcela novou koncepcí

úspornější, lehčí, odolnější

Díky nově vyvinutým strukturám vlnité lepenky se společnosti Progroup podařilo dosáhnout s nižší vsázkou materiálu vyšších hodnot ECT, jakož i zlepšené pevnosti v tlaku.

Certifikace „Product Carbon Footprint“ TÜV Rheinland potvrzuje, že s Next Board® se při výrobě při srovnání s obvyklými jakostmi papírů ušetří až 15 % emisí CO2.

Při zlepšené odolnosti jsou vlnité lepenky Next Board® tenčí než obvyklé aktuální produkty na trhu. Tak lze na stejné ploše uskladnit více vlnité lepenky.

Díky tenčí struktuře boduje Next Board® i při dopravě. Větší náklad na jednu jízdu – každá sedmá jízda nákladního vozidla tak může odpadnout.

Vlnité lepenky Next Board® zbavují životní prostředí zatížení, potvrzuje TÜV Rheinland. Výroba a doprava jedné tuny Next Board® ušetří životnímu prostředí tolik CO2, jako by bylo schopno zlikvidovat cca 6 m2 lesa.

Obaly Next Box® jsou u vybraných partnerských výrobců v celé Evropě vyráběny pouze z vlnitých lepenek Next Board®.

Next Generation
Boards

Next Box®

Obaly

budoucnosti

Next Box® je Green Hightech

obaly s nízkými emisemi CO2

Hightech kvalita s dobrými ekologickými argumenty

Obaly Next Box® Vám poskytují přesvědčivé argumenty Váš pro ekologický marketing. Svými výrazně redukovanými hodnotami CO2 zlepšují bilanci CO2 Vašeho podniku.

Logo Next Box® signalizuje Vašim ekologicky uvažujícím zákazníkům, že to Váš podnik s uhlíkovou stopou obalů myslí vážně.

Obaly Next Box® Vám díky svým vynikajícím parametrům poskytují jistotu, že jsou Vaše výrobky maximálně chráněny.

Speciální struktura vlnité lepenky Next Board® umožňuje při zpracování velmi přesné hrany a tím přesný a vysoce kvalitní vzhled Vašeho obalu.

Povrch vlnitých lepenek Next Board® je hladký a nedochází k tvorbě rýh. Tak lze dosáhnout vynikajícího a prodej podporujícího výsledného provedení tisku.

Výrobu Vašich obalů přejímají naši výrobní partneři Next Box®.V celé Evropě máme výkonné specialisty z oboru výroby obalů, kteří jsou specializováni na zpracování vlnitých lepenek Next Board®. Zeptejte se nás.

Next Box® ist
Green Hightech

Vsaďte na obaly

s nízkými emisemi CO2

z Next Board®, nové generace vlnitých lepenek

Nejlepší ochrana výrobků díky optimalizovaným parametrům obalu

Vysoce kvalitní image značky díky zlepšenému výslednému provedení tisku a přesné zpracování

Výkonní výrobní partneři v celé střední Evropě Vás podpoří na úseku obalů

Příkladná ekobilance na úseku obalů

Přesvědčivé argumenty pro Vaše ekologicky uvažující spotřebitele

Důsledné zacházení s cennými surovinovými zdroji

Vsaďte na

Green Hightech

a zkušenost našich výrobních partnerů

Etablovaní v Evropě

Aktivní nedaleko Vás

Zeptejte se na naše Next Box® partnery

Se svými dvěma papírnami a sedmi závody na výrobu formátů v celé střední Evropě je společnost Progroup schopna zajistit jak regionální blízkost tak i mezinárodní podporu a zásobení Hightech papíry a vlnitou lepenkou. Pro zajištění Vašich úloh spolupracujeme s výrobci obalů ve střední Evropě, kteří jsou schopni spolehlivě splnit Vaše Next Box® přání od malých velikostí dávek až po velké zakázky. Zeptejte se našich partnerů ve Vaší blízkosti.

Progroup – The Power of Innovation

Spustit film

Závod Prowell na výrobu formátů z vlnité lepenky

Papírny Propapier na výrobu surových papírů pro výrobu vlnité lepenky

Výrobní partneři Next Box® (příkladně)

Next Box® v celé Evropě

Zprostředkujeme Vám rádi kontakt se spolehlivým výrobním partnerem Next Box®. Nehmen Sie Zkontaktujte nás – těšíme se na Vaše úkoly.